Permisos


CLASSES DE PERMISOS DE CONDUIR:


AM (15 anys) autoritza a conduir:

· Ciclomotors de dos o tres rodes.
· Quadricicles lleugers.
Pot estar limitat a la conducció de ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers. Per transportar passatgers serà necessari tenir 18 anys.

A1 (16 anys) autoritza a conduir:


· Motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cc, una potència màxima d'11 kW i una relació potència/pes màxima de 0'1 kW/kg.
· Tricicles de motor la potència màxima de la qual no sobrepassi de 15 kW.
· Ciclomotors de dos i tres rodes.
· Quadricicles lleugers i vehicles per persones de mobilitat reduïda.A2 (18 anys) autoritza a conduir:

· Motocicletes amb una potència màxima de 35kW i una relació potència/pes màxima de 0'2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seva potència.
· Vehicles que autoritzen a conduir la llicència LCM i els permisos AM i A1.A (20 anys) autoritza a conduir:

· Motocicletes i tricicles de motor.
· Tricicles de motor la potència màxima de la qual sobrepassi de 15kW (per conduir-los serà necessari tenir 21 anys).
· Vehicles que autoritzen a conduir la llicència LCM i els permisos AM, A1 i A2.
Podran obtenir-lo els titulars del permís A2 amb almenys dos anys d'antiguitat.


B (mínim 18 anys) autoritza a conduir:

· Automòbils la massa màxima autoritzada de la qual no sobrepassi de 3500kg dissenyats i construïts pel transport de no més de vuit passatgers a més a més del conductor.
· Aquests automòbils podran arrossegar un remolc lleuger (MMA fins a 750kg).
· També podran arrossegar un remolc no lleuger (MMA superior a 750kg) sempre que la massa del conjunt no sobrepassi de 4250kg. En el cas que el conjunt sobrepassi de 3500 kg, serà necessari superar una prova de control d'aptituds i comportaments, que podrà substituir-se per la superació d'una formació en els termes que s'estableixin.
· Tricicles i quadricicles de motor. Per conduir tricicles de motor la potència màxima de la qual excedeixi de 15 kW serà necessari tenir 21 anys.
· Ciclomotors i vehicles per persones amb mobilitat reduïda.
· Qualsevol vehicle especial i conjunt dels mateixos:
     - Agrícoles.
     - No agrícoles, la velocitat màxima autoritzada de la qual no sobrepassi de 40 km/h i la seva MMA no sobrepassi de 3500 kg. Si sobrepassa de qualsevol d'aquests límits, es requerirà el permís de conducció que correspongui a la seva MMA. El número de persones transportades, inclòs el conductor, no serà superior a nou.
Aquest permís no autoritza a conduir motocicletes amb o sense sidecar. No obstant, els que estiguin en possessió del permís de la classe B amb una antiguitat superior a tres anys, podran conduir, dins del territori nacional, motocicletes de les que autoritza a conduir el permís de la classe A1.Entrades populars d'aquest blog

Tecnologia d'última generació per evitar accidents