Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2016
Imatge
Les nostres estadístiques. El percentatge d'aptes fins a la data és: Exàmen teòric. 87,68% Aptes a la 1era. 9,95% Aptes a la 2ona. 2,37% Aptes a la 3era. Exàmen pràctic. 32,50% Aptes a la 1era. 32,50% Aptes a la 2ona. 19,38% Aptes a la 3era. 15.63% Aptes a la 4arta o més.
Imatge
Informacio per als ciclistes. Quan circulen amb bici estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcoholèmia i drogues en les mateixes condicions que la resta de conductors de vehicles de motor.  En cas de resultat positiu constitueix una infracció administrativa sancionable amb multa econòmica.  La taxa màxima és 0,25mg/l en aire espirat o 0.50grs/l en alcohol en sang, però recordeu que la més segura és 0,0. No és, però, una infracció tipificada com a delicte i tampoc suposaria pèrdua de punts perquè la conducció de la bici no exigeix permís de conduir.